Visste du at du kan få fri rettshjelp når du har blitt sagt opp?

Anne Kathrine Fokk
Partner / Advokat

Ønsker du at noen skal være med deg i drøftelsesmøte?

Mariann Næss
Partner / Advokat

Vet du hva en god sluttpakke er?

Kjersti Bolstad
Advokat

Arbeidsgiver kan ikke fritt bestemme hvem som må gå ved en nedbemanning.

Siri Besikiotis Horn
Advokat

Jeg kan ordne med fri rettshjelp for deg og sjekke om du oppfyller vilkårene.

Kristin Sundby
Advokat

Søk om gratis advokat

Er du en privatperson som har blitt sagt opp eller fått avskjed?


Oppsigelse eller avskjed? Da vil du kunne ha behov for advokat. Arbeidsrett handler om forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Reglene på dette området er de samme for privatpersoner som bedrifter selv om de ofte står på hver sin side av bordet. Det er et kontraktsforhold, men også mye mer enn det. Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til partene. Loven har et sterkt fokus på ivaretakelse av arbeidstakeren og dennes behov.

Hvorfor Osloadvokatene?

 • 20 års erfaring

  Med mer enn 20 års erfaring har vi erfaring fra flere hundre liknende saker - vi har gjort det før!

 • Spisset kompetanse

  Osloadvokatene er delt opp i team som jobber med hvert sitt område. Det sikrer deg en ekspert.

 • Ledende på flere fagområder

  Vi er ledende innen familierett, erstatningsrett, arbeidsrett, eiendomsrett og kontraktsrett.

 • Fri rettshjelp

  Vi søker om eventuell fri rettshjelp eller forsikringsdekning av dine advokatutgifter.

Våre advokater