Avskjed


Avskjed er det man ofte kaller å "få sparken". Det betyr at man må gå på dagen fra sitt arbeid.

Søk om gratis advokat

Avskjed


Avskjed er det man ofte kaller å «få sparken». Det betyr at man må gå på dagen fra sitt arbeid. Det skal mye til før man kan gi noen avskjed. Vi har regler i arbeidsmiljøloven som sikrer de ansatte mot dette. Det skal etter loven foreligge et grovt brudd på arbeidsavtalen. Det skal mye mer til å gi noen avskjed i forhold til å si noen opp.

Hva betyr det å få avskjed?

Når man får avskjed må man gå fra arbeidsplassen med en gang. Man får som regel bare litt tid til å områ seg og samle sammen sine private eiendeler før man må levere tilbake nøkler og forlate arbeidsplassen. Det heter derfor at man må forlate arbeidsplassen med øyeblikkelig virkning. Nekter man å forlate arbeidsplassen kan arbeidsgiver få politiet til å fjerne vedkommende. Man må straks levere tilbake alle eiendeler tilhørende arbeidsgiver og man har ikke lenger lovlig tilgang til bedriftens datasystemer.

Hva skal til for å få avskjed?

De mest vanlige årsakene til at man kan få avskjed er følgende:

  • Møter beruset på jobb
  • Bruker rusmidler på jobb
  • Kommer for sent til arbeidet og har fått advarsel tidligere
  • Skulk
  • Setter de andre ansatte i fare
  • Nekter å følge arbeidsgivers ordre. Ordrenekt.
  • Handlinger som kan påføre virksomheten betydelig tap

Kan man få avskjed muntlig?

Ja, det er ikke noen krav til skriftlighet ved avskjed. En oppsigelse må etter arbeidsmiljøloven fylle en del krav. Hvis kravene ikke er oppfylt kan man få kjent den ugyldig. Slik er det ikke ved avskjed. På den annen side setter loven her strenge grenser slik at det skal veldig mye til får en avskjed er lovlig.

Hva gjør jeg hvis jeg har fått avskjed?

Det mest fornuftige er å snakke med en arbeidsrettsadvokat hos Osloadvokatene. Selv om du har gjort feil og selv om det er noe som er din skyld så skal det mye til før en arbeidsgiver i Norge kan lovlig gi noen avskjed. Blir man avskjediget bør man engasjere en advokat. Selv om man skal ha gjort noe feil vil man i slike saker likevel ofte ha krav på erstatning og å få tilbake jobben. Be våre arbeidsrettsadvokater vurdere din sak – DET er vårt beste råd.

Kontakt oss