Oppsigelse


Har du blitt oppsagt så trenger du advokat. Bruk da helst en dyktig advokat fra Osloadvokatene. Arbeidsrett er et rettsområde som krever spesialkunnskap.

Søk om gratis advokat

Oppsigelse


Har du blitt oppsagt så trenger du advokat

Har du blitt oppsagt så trenger du advokat. Bruk da helst en dyktig advokat fra Osloadvokatene. Arbeidsrett er et rettsområde som krever spesialkunnskap. De som jobber med arbeidsrett hos oss jobber ikke med annet. De er derfor også blant Norges beste advokater innen arbeidsrett.

Utgangspunktet i Norge er at det bare finnes to lovlige oppsigelsesgrunner:

  • Oppsigelse pga. arbeidstakers forhold
  • Oppsigelse pga. bedriftens forhold.

Er oppsigelsen begrunnet med noe annet enn en av disse to vil oppsigelsen som regel være ugyldig.

En oppsigelse må være lovlig begrunnet

Det må i tillegg være en oppsigelsesfrist. Det er i loven angitt et minimum, men de fleste har lengre tid i sin avtale.

Det finnes mange former for oppsigelse. Det kommer også litt an på om du jobber i Staten eller andre steder. Jobber du i Staten er det reglene i tjenestemannsloven som regulerer dette. Her finner du reglene for statsansatte.

Kontakt oss