Usaklig oppsigelse


En god del arbeidstakere opplever å bli sagt opp av sin arbeidsgiver, av og til uten at arbeidstakeren har gjort noe galt. Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsgivers begrunnelse for oppsigelsen. Dette innebærer at en oppsigelse som ikke tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav, karakteriseres som usaklig og skal kjennes ugyldig. Det er 3 begrunnelser som er anerkjent som gyldige oppsigelsesgrunner i arbeidsmiljøloven, det er virksomhetens forhold og arbeidstakers forhold.

Usaklig oppsigelse av klient

I en sak vi nylig hadde ble oppsigelsen av klient ansett for å være usaklig. Klient hadde fått feriebilletter i gave, og spurte om ferie i juli. Arbeidsgiveren svarte med å sparke henne.

Klienten hadde tatt opp med daglig leder at hun ønsket ferie i juli for å benytte feriebillettene. I følge daglig leder krevde kvinnen fri for å avvikle ferien, og dra på festival, mens arbeidstaker mente hun spurte om fri.

To dager senere ble arbeidstageren kalt inn til drøftelsesmøte om oppsigelse. Der ble det klart at kvinnen ikke kunne få fri i juli. Deretter ble hun spurt om hun vil møte opp som vanlig i juli. Hun skulle svare på dette dagen etter, men ga aldri klar beskjed til sjefen.

Uken etter fikk hun skriftlig oppsigelse, noe kvinnen reagerte på. Ifølge arbeidsgiverens advokat hadde kvinnen brutt arbeidsavtalen ved å planlegge og bestille ferie uten først å avklare dette med arbeidsgiver.

I påfølgende forhandlingsmøte mente daglig leder at kvinnen ba om fri til å reise på ferie, mens kvinnen selv mente at hun spurte om det var mulig å få fri.

Dermed havnet saken i Oslo tingrett. Der hevdet arbeidsgiveren at kvinnen ble sagt opp fordi hun holdt fast på at hun skulle på ferie i juli. Siden oppsigelsen kom i prøvetiden, begrunnet arbeidsgiveren oppsigelsen med at hun manglet pålitelighet.

Kvinnen mente på sin side at ugyldig oppsigelse som var usaklig.

I arbeidsrettssaker er det arbeidsgiver som har bevisbyrden. Arbeidstakers forklaring ble dermed lagt til grunn, og Oslo tingrett konkluderte dermed med at oppsigelsen var usaklig.

Arbeidstaker ble dømt til å betale klient 35 000 kroner i erstatning og oppreisning. I tillegg måtte arbeidsgiver betale 104 000 kroner i sakskostnader for å dekke kvinnens advokatutgifter.

Ved spørsmål om usaklig oppsigelse er du velkommen til å ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Osloadvokatene har mange og erfarne advokater som arbeider med arbeidsrett. Det er alltid hyggelig å bli kontaktet.